Despre Asociația FOA

Asociația este o persoană juridică de drept privat, fără scop lucrativ, având următoarele scopuri cu caracter educativ, informativ, social, cultural şi filantropic:

Despre Asociația FOA

Asociația este o persoană juridică de drept privat, fără scop lucrativ, având următoarele scopuri cu caracter educativ, informativ, social, cultural şi filantropic:

 • Conceperea, organizarea, promovarea şi desfăşurarea de activități şi proiecte de educație nonformală ce urmăresc pregătirea, formarea şi dezvoltarea continuă a tinerilor şi a adulților la nivel personal şi profesional, în vederea atingerii obiectivelor personale şi profesionale propuse de către aceştia;

 • Modernizarea atitudinilor şi a mentalităţilor în raport cu educaţia;
 • Îmbunătăţirea tehnicilor educaţionale;
 • Promovarea activităților de combatere a excluziunii sociale;
 • Promovarea, încurajarea şi stimularea dezvoltării regionale şi locale prin activităţi culturale, artistice, educaţionale, sociale, umanitare şi de turism, prin cercetare şi inovare, prin pregătire şi perfecţionare profesională, prin sprijinirea şi dezvoltarea meşteşugurilor şi a micro-intreprinderilor;

 • Protejarea, conservarea, restaurarea, recuperarea şi valorificarea patrimoniului cultural, istoric, artistic, tehnic şi arhitectural mobil, imobil (material) şi imaterial;
 • Redactarea, coordonarea, implementarea de proiecte de interes la nivel social, economic, educaţional, cultural, având în vedere în principal resursele umane;

 • Accesarea, dezvoltarea si implementarea de proiecte cu fonduri europene;
 • Promovarea dreptului copilului la educație extrașcolară, alternativă, diversă și deschisă, de cea mai bună calitate, începând cu o vârstă fragedă;
 • Încurajarea educatiei permanente alternative, pentru adulți;
 • Promovarea educaţiei si formării iniţiale si continue de calitate, incluzive pentru învăţământul in domeniul artistic, vocational;
 • Promovarea activităţii de mecenat artistic;
 • Promovarea tinerilor artişti şi a tinerilor talentaţi în vederea afirmării lor artistice;